Sklep internetowy NoosIcon prowadzony jest przez: Pezet Sp. z o.o. Sp. k., ul. KEN 97/5, 02-722 Warszawa, NIP: 9512381748, REGON: 147186522.

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz poprzez sieć autoryzowanych sklepów detalicznych.
 2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na teren Polski. Towary  są wolne od wad.
 3. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.
 4. Zamówienia od Klientów są przyjmowane wyłącznie przez strony internetowe www.noosicon.com.
 5. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 6. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 7. Zamówiony towar wysyłamy w ciągu 48 godzin w dni robocze za pomocą Kuriera DPD, Paczkomatów Inpost.
  Przy wyborze Kuriera DPD kupujący jest obciążany następującymi kosztami dostawy na terenie Polski:
 • 9,90 zł bez względu na ilość zamówionych przedmiotów przy przesyłkach bezpobraniowych.
 • 9,90 zł bez względu na ilość zamówionych przedmiotów przy przesyłkach pobraniowych.

Przy wyborze Paczkomatów Inpost kupujący jest obciążany następującymi kosztami dostawy na terenie Polski:

 • 6,90 zł bez względu na ilość zamówionych przedmiotów przy przesyłkach bezpobraniowych.
 • 6,90 zł bez względu na ilość zamówionych przedmiotów przy przesyłkach pobraniowych.

8. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówienia w sklepie stacjonarnym.
8.1. Odbiory osobiste są możliwe jedynie w sklepie odzieżowym Schaffa (lokal użytkowy UH-5), w Pasażu Ursynowskim, położonym przy Al. KEN 97 w Warszawie. Odbiór jest możliwy od poniedziałku do piątku, w godzinach 11:00-19:00, w sobotę i niedzielę w godzinach 11:00-15:00.
8.2. W sklepie jest możliwa płatność gotówką lub kartą.
8.3. Zamówienia są kompletowane i pakowane w magazynie, dlatego nie jest możliwe dokonanie jakichkolwiek zmian do danego zamówienia podczas odbioru osobistego.
8.3. Klient otrzyma e-maila z informacją o możliwości odbioru zamówienia. Paczka będzie gotowa do odbioru następnego dnia od otrzymania wiadomości.
8.4. E-mail z przypomnieniem o odbiorze zamówienia jest wysyłany automatycznie po 2 dniach roboczych od wysłania maila o odbiorze osobistym.
8.4. Zamówienie będzie czekało na odbiór  5 dni roboczych, licząc od daty wysłania zaproszenia po odbiór. Po tym terminie zamówienie zostanie automatycznie anulowane. W przypadku wysyłki poza granicę Polski koszt wysyłki jest negocjowany indywidualnie przed potwierdzeniem zamówienia przez Klienta. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Sklep zobowiązuje się w ciągu 2 dni roboczych wysłać Klientowi towar zgodnie z zamówieniem, chyba, że Kupujący wyrazi chęć otrzymania przesyłki w innym terminie lub na innych warunkach. Klienci informowani są o statusie zamówienia pocztą elektroniczną. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia w ciągu 5 dni zostaje ono skasowane. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie. Podczas wyprzedaży i promocji wyłączona jest także możliwość łączenia paczek, wszelkich zmian rozmiarów, a także zmian w zamówieniu (oprócz zmian adresu) oraz wydłużony jest czas realizacji zamówienia ze względu na duże ilości zamówień.

II. Ceny towarów.

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT i nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Dowód sprzedaży stanowi faktura VAT lub paragon.
 4. Podczas wyprzedaży i promocji kody rabatowe oraz kody z newslettera itp. nie są akceptowane. Podczas wyprzedaży i promocji wyłączona jest także możliwość łączenia paczek, wszelkich zmian rozmiarów, a także zmian w zamówieniu (oprócz zmian adresu) oraz wydłużony jest czas realizacji zamówienia ze względu na duże ilości zamówień.
 5. Kody z newslettera, kody rabatowe działają na nieprzecenione produkty, powyżej 150 zł.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

III. Reklamacje.

 1. Zgodnie z prawem konsumenckim towary sprzedawane droga elektroniczną objęte są 2-letnią gwarancją.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.
  W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu:
  Schaffa (lokal użytkowy UH-5), ul. KEN 97, 02-722 Warszawa.
  Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz uzupełniony formularz reklamacji, który jest dostępny do pobrania w zakładce reklamacje. W formularzu należy określić, którą opcją Klient jest zainteresowany: naprawa towaru, wymiana towaru, zwrot pieniędzy.
 3. Towar powinien zostać odesłany za pomocą Poczty Polskiej paczką pocztową ekonomiczną (przesyłki nadane listem poleconym nie są dostarczane do Sklepu). Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 4. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczki pocztowej ekonomicznej) Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

IV. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.
 2. Zwracane towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W szczególności towar powinien zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu. W przypadku zwrotu towaru w stanie zmienionym, gdy zmiana nie była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w tym zwrotu bez oryginalnego opakowania, Sklep zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania.
 3. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 30 dni od odstąpienia od umowy na adres:
  Schaffa (lokal użytkowy UH-5), ul. KEN 97, 02-722 Warszawa.
  Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 dni od rejestracji zwrotu towaru w systemie. O rejestracji zwrotu Klient poinformowany zostanie poprzez wiadomość e-mail.

V. Postanowienia końcowe.

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Pezet Sp. z o.o. Sp. k., ul. KEN 97, 02-722 Warszawa.
 2. Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)